Wilhelminastraat 73 - 6942 ES Didam | 0316 221 689 | Stuur een email
Winkel in Didam
Voor al uw dierenvoeding, tuinartikelen, boerengerief, schoeisels en kleding, bemesting, strooizout en meer…

Privacybeleid

Strijbosch Meng- en hobbyvoeders, gevestigd aan de Wilhelminstraat 73, 6942 ES te Didam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09098137, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Strijbosch Meng- en Hobbyvoeders verwerkt  uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers vast/mobiel, faxnummer
 • E mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld

door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie vermeld of telefonisch doorgeeft.

 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Inschrijving KVK
 • BTW nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Het aannemen van u bestelling
 • Het afhandelen van de betaling
 • Het vervoeren van goederen
 • Wij u kunnen bellen, mailen, faxen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Wij verwerken tevens persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld m.b.t. de belastingaangifte.

Als u persoonsgegevens verstrekt aan ons in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy statement blijkt.

Wij kunnen derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Strijbosch Meng- en Hobbyvoeders. Zo maken wij gebruik van computerprogramma’s/systemen. Met de betreffende ICT-bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan onze accountant of onze leveranciers, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van onze diensten.  Wij, Strijbosch Meng- en Hobbyvoeders, blijven echter verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Wij verkopen geen gegevens aan derden. Wij verstrekken enkel gegevens die nodig zijn voor

de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ten slotte kan Strijbosch Meng- en hobbyvoeders uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om onze werkzaamheden te kunnen verrichten. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar.

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van  Strijbosch Meng- en hobbyvoeders of die van een derde partij. Onze website is voorzien van een SSL certificaat, https beveiliging + slotje.

U heeft het recht persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verbeteren, aan te vullen, te veranderen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek bij ons indienen via strijbosch-voeders@hetnet.nl

Strijbosch Meng- en hobbyvoeders zal binnen één maand reageren op uw verzoek.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan eveneens naar het hiervoor vermelde e-mailadres verstuurd worden.

Strijbosch Meng- en Hobbyvoeders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en

neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Strijbosch Meng- en Hobbyvoeders niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de nationale toezichthouder, zijnde de autoriteit Persoonsgegevens via:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Strijbosch Meng- en Hobbyvoeders controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via strijbosch-voeders@hetnet.nl of een brief sturen een naar het boven in het privacy statement genoemde adres.

Openingstijden

Maandag: 09:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Dinsdag: 09:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Woensdag: 09:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Donderdag: 09:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Vrijdag: 09:00 – 12:00 13:00 – 19:00
Zaterdag: 08:00 – 16:00
Zondag: Gesloten

Tijdens nationale feestdagen gesloten.

Kunnen wij u verder helpen?

Wilt u meer weten over de producten die wij verkopen of heeft u een specifieke vraag over een product?